Innovació i transformació digital a l’empresa. Per on començo?

Des de la nostra experiència assessorant clients, el més habitual és que les empreses pensin que incorporant alguna nova eina tecnològica resoldran els seus problemes a curt termini. Actualment està molt en boga parlar de transformació digital, és inqüestionable que la digitalització és imprescindible per a sobreviure, però cal tenir present que abans de decidir […]

Continue Reading…

Durant el segon semestre de 2021 Akuaba ha impartit 22 webinars i 2 cursos presencials, sobre canal electrònic, tramitació on line i licitacions, en l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona

En aquest període Núria Gil (d’Akuaba) ha impartit un total de 22 webinars i 2 cursos presencials per a 8 entitats, dins l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona (DiBa), en temes relacionats amb la tramitació en línia: Canal Empresa, Finestreta única Empresarial (FUE), servei Representa, Licitacions en línia, utilització de Certificat Digital, d’identificació […]

Continue Reading…

Núria Gil participa en la 2ª edició del Deep Tech Iniciator de la Universitat de Girona

Deep Tech Iniciator és el programa de formació d’emprenedoria científica de la Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la Universitat de Girona (UdG). El 28 de juliol de 2021 Núria Gil ha participat en la sessió: “Què fan els inversors”, dins l’àrea d’Investment Readiness, en el bloc 5 de Mecánica de la start up. […]

Continue Reading…