Durant el segon semestre de 2021 Akuaba ha impartit 22 webinars i 2 cursos presencials, sobre canal electrònic, tramitació on line i licitacions, en l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona

En aquest període Núria Gil (d’Akuaba) ha impartit un total de 22 webinars i 2 cursos presencials per a 8 entitats, dins l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona (DiBa), en temes relacionats amb la tramitació en línia: Canal Empresa, Finestreta única Empresarial (FUE), servei Representa, Licitacions en línia, utilització de Certificat Digital, d’identificació […]

Continue Reading…

Durant el primer semestre de 2021 Akuaba ha impartit 10 webinars i 1 curs presencial, sobre canal electrònic, tramitació on line i licitacions, en l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona

En aquest periode Núria Gil (d’Akuaba) ha impartit un total de 10 webinars i 1 curs presencial per a 6 entitats, dins l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona (DiBa), en temes relacionats amb la tramitació en línia: Canal Empresa, Finestreta única Empresarial (FUE), servei Representa, Licitacions en línia, utilització de Certificat Digital, d’identificació […]

Continue Reading…