Núria Gil participa en la 3ª edició del Deep Tech Iniciator de la Universitat de Girona, de Transferència de Tecnologia, el 7 de juliol de2022

El 7 de juliol de 2022 Núria Gil ha participat en la sessió: “Què fan els inversors”, dins l’àrea d’Investment Readiness, en el bloc 6 de Business Models. Akuaba participa en aquest interessant programa formatiu des de la seva 1ª edició celebrada al 2020.

Deep Tech Iniciator és el programa de formació d’emprenedoria científica de la Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la Universitat de Girona (UdG).

Hi participa personal investigador de la UdG i els seus centres adscrits: doctorands, doctors recents, investigadors júniors i també sèniors, de diferents àmbits com IA, Impressió 3D, TDAH, Biomedicina, Biofungicides, tractament del càncer, electro-nitrogen, entre d’altres, amb projectes susceptibles de ser transferits al mercat i la societat a curt o mig termini. El Programa té com a objectiu donar a conèixer l’ecosistema emprenedor entre el personal investigador, fomentar la transferència tecnològica i afegir valor als projectes de recerca.