Núria Gil participa en la 3ª edició del Deep Tech Iniciator de la Universitat de Girona, de Transferència de Tecnologia, el 7 de juliol de2022

El 7 de juliol de 2022 Núria Gil ha participat en la sessió: “Què fan els inversors”, dins l’àrea d’Investment Readiness, en el bloc 6 de Business Models. Akuaba participa en aquest interessant programa formatiu des de la seva 1ª edició celebrada al 2020. Deep Tech Iniciator és el programa de formació d’emprenedoria científica de […]

Continue Reading…

Núria Gil participa en la 2ª edició del Deep Tech Iniciator de la Universitat de Girona

Deep Tech Iniciator és el programa de formació d’emprenedoria científica de la Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la Universitat de Girona (UdG). El 28 de juliol de 2021 Núria Gil ha participat en la sessió: “Què fan els inversors”, dins l’àrea d’Investment Readiness, en el bloc 5 de Mecánica de la start up. […]

Continue Reading…

Núria Gil participa en la 1ª edició del Deep Tech Iniciator de la Universitat de Girona

Deep Tech Iniciator és el programa de formació d’emprenedoria científica de la Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la Universitat de Girona (UdG).  La 1ª edició de Deep tech Iniciator es desenvolupa d’octubre a desembre de 2020. Núria Gil ha participat en la sessió: Què fan els inversors, dins l’àrea d’Investment Readiness. […]

Continue Reading…