Núria Gil participa en la 2ª edició del Deep Tech Iniciator de la Universitat de Girona

Deep Tech Iniciator és el programa de formació d’emprenedoria científica de la Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la Universitat de Girona (UdG).


El 28 de juliol de 2021 Núria Gil ha participat en la sessió: “Què fan els inversors”, dins l’àrea d’Investment Readiness, en el bloc 5 de Mecánica de la start up.


Akuaba participa en aquest interessant programa formatiu des de la seva 1ª edició celebrada al 2021.