Núria Gil participa en la 3ª edició del Deep Tech Iniciator de la Universitat de Girona, de Transferència de Tecnologia, el 7 de juliol de2022

El 7 de juliol de 2022 Núria Gil ha participat en la sessió: “Què fan els inversors”, dins l’àrea d’Investment Readiness, en el bloc 6 de Business Models. Akuaba participa en aquest interessant programa formatiu des de la seva 1ª edició celebrada al 2020. Deep Tech Iniciator és el programa de formació d’emprenedoria científica de […]

Continue Reading…

Innovació i transformació digital a l’empresa. Per on començo?

Des de la nostra experiència assessorant clients, el més habitual és que les empreses pensin que incorporant alguna nova eina tecnològica resoldran els seus problemes a curt termini. Actualment està molt en boga parlar de transformació digital, és inqüestionable que la digitalització és imprescindible per a sobreviure, però cal tenir present que abans de decidir […]

Continue Reading…