Innovació i transformació digital a l’empresa. Per on començo?

Des de la nostra experiència assessorant clients, el més habitual és que les empreses pensin que incorporant alguna nova eina tecnològica resoldran els seus problemes a curt termini.

Actualment està molt en boga parlar de transformació digital, és inqüestionable que la digitalització és imprescindible per a sobreviure, però cal tenir present que abans de decidir quines eines s’introdueixen a una organització, cal analitzar els seus processos i model de negoci, és a dir cal treballar en l’estratègia de negoci i en la d’innovació. Per entendre’ns no cal posar el carro davant dels bous, ni tampoc matar mosques a canonades…

En qualsevol procés de transformació digital, d’innovació, o de millora d’una organització, el primer és fer un bon anàlisi – diagnòstic, detectar punts de millora i llavors proposar un pla d’acció, en síntesi:

  • Fer l’Anàlisi estratègic, de negoci i de l’organització i processos.
  • Fer la Proposta de millora – pla d’acció, Estratègia tecnològica ,selecció de tecnologies.
  • Fer l’Assignació de recursos, planificació, implementació, seguiment- control, revisió de resultats.

Un cop identificat què convé a l’empresa, s’aborda quines són les tecnologies més adequades a implantar.
Perquè les millores no siguin només flor d’un dia o puntuals, cal aconseguir que l’organització innovi, innovar és imprescindible per a sobreviure a mig termini.

Innovar serveix per a ser més eficient, per a resoldre problemes, per a aprofitar noves oportunitats i per a la continuïtat del negoci. Ser eficient ja no és suficient, s’ha de ser diferent i oferir propostes de valor ben diferenciades. Avui les empreses es mouen en un context canviant i més ràpid que mai, tot és més disruptiu i cada cop més sobreviurà el més adaptable.

Cal tenir clar que és innovar: Generar idees i transformar les idees en valor per al client, generant resultats sostenibles en el temps Es tracta de convertir les idees en producte, servei o procés, que suposi valor per als clients, aconseguint resultats  Posar al client en el centre de veritat és la clau, cal observar-lo, escoltar-lo, entendre’l i fer-lo participar.

Com fer que una organització innovi?, cal voler fer-ho i comprometre’s, ja que innovar de manera sistemàtica no és fàcil, i no és un procés automàtic.

La Innovació sistemàtica és un treball d’equip, és transversal, consisteix en un procés de millora continuada de com les idees es converteixen en valor. L’ ideal és implicar a tothom de l’organització i que la participació sigui activa. Cal aconseguir treballar en els projectes i activitats d’explotació del dia a dia i també en els projectes d’exploració (futur).

L’empresa ha d’identificar quins són els seus objectius d’innovació bàsica, sostinguda, radical i disruptiva, i triar quines activitats d’ innovació farà amb els seus recursos i clients i quines farà col.laborant amb tercers: partners, proveïdors, etc…

Per innovar de manera sistemàtica s’ha de trobar quina és la millor manera de fer-ho en cada cas, cal construir i comunicar la cultura d’innovació, impulsada per la direcció, amb transparència i amb la participació de tothom qui ho vulgui. Per vehicular-ho es defineix, quina serà la millor manera d’innovar i quines eines i metodologies ens ajudaran, a mesura que s’avança. Solen ser d’ajuda el Business Model Canvas enfocat a innovació, la gestió d’objectius OKRs, el Lean Startup i el Design Thinking.

Aconseguir avançar en la innovació sistemàtica a una organització, és quelcom apassionant, cal esforç i implicació, però els resultats i l’ambient que es generen són interessants, rellevants, divertits, i aporten un aprenentatge que facilita el creixement professional de les persones, facilitant l’atracció i retenció de talent.