Núria Gil participa en la 1ª edició del Deep Tech Iniciator de la Universitat de Girona

Deep Tech Iniciator és el programa de formació d’emprenedoria científica de la Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la Universitat de Girona (UdG).

 La 1ª edició de Deep tech Iniciator es desenvolupa d’octubre a desembre de 2020.

Núria Gil ha participat en la sessió: Què fan els inversors, dins l’àrea d’Investment Readiness.