Durant el segon semestre de 2020 Akuaba ha impartit 25 webinars sobre canal electrònic, tramitació on line i licitacions, en l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona

En aquest periode de restriccions de mobilitat i d’interacció social, Núria Gil (d’Akuaba) ha impartit un total de 25 webinars per a 8 entitats, dins l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona (DiBa), en temes relacionats amb la tramitació en línia: Canal Empresa, Finestreta única Empresarial (FUE), servei Representa, licitacions en línia, utilització de certificat digital, d’identificació digital, signatura electrònica i facturació electrònica.

Els cursos s’enmarquen al Recull de Suport al teixit empresarial i al Cataleg de serveis 2020 de promoció del Canal electrònic, de la DiBa.

Les 8 entitats que han organitzat els webinars son:

  • Reactivem el Baix Montseny
  • Ajuntament de Santa Eulà`lia de Ronçana
  • Consell Comarcal del Vallés Occidental (2 edicions de 3 webinars)
  • Ajuntament de Manresa
  • Ajuntament de Caldes de Montbui
  • Ajuntament de Palau de Plegamans
  • Consell del Moianès
  • Ajuntament de Santa Maria de Palautordera