Durant el primer semestre de 2021 Akuaba ha impartit 10 webinars i 1 curs presencial, sobre canal electrònic, tramitació on line i licitacions, en l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona

En aquest periode Núria Gil (d’Akuaba) ha impartit un total de 10 webinars i 1 curs presencial per a 6 entitats, dins l’àmbit de serveis de la Diputació de Barcelona (DiBa), en temes relacionats amb la tramitació en línia: Canal Empresa, Finestreta única Empresarial (FUE), servei Representa, Licitacions en línia, utilització de Certificat Digital, d’identificació digital, Signatura Electrònica i Facturació Electrònica.

Els cursos s’enmarquen al Recull de Suport al teixit empresarial i al Cataleg de serveis 2021 de promoció del Canal electrònic, de la Diputació de Barcelona.

Les 6 entitats que han organitzat les formacions son:

• Ajuntament de Rubí

• Ajuntament de Canovelles 

• Ajuntament de la Garriga

• Ajuntament del Masnou

• Ajuntament de Vilafranca del Penedès

• Consell Comarcal de l’Alt Penedés