Cursos al CIBERNARIUM – BarcelonActiva 2017

Durant 2017 Núria Gil Ha realitzat les següents edicions dels cursos:

 Protecció de la Tecnologia, Com protegir i explotar els resultats de l’activitat :

Curs 24 i 26 de gener, curs 2 i 4 de maig, curs 12 i 14 setembre

Està programada darrera edició del 2017 per: 13 i 14 desembre

Utilització simple i eficient del certificat digital, signatura electrónica i factura electrónica: 

Curs 2 febrer, curs 28 març, curs 21 abril, curs 24 maig, curs 3 juliol

Estan Programades darreres edicions per : curs 3 octubre, curs 22 novembre