Núria Gil va participar a la sessió “SME Instrument” dins l’edició del Connect-EU organitzat per ACC10, el passat 27 d’octubre

El passat 27 d’octubre, més d’un miler de professionals vau participar a la Jornada Connect-EU, organitzada per ACCIÓ i AGAUR.

Durant la jornada es van donar a conèixer les noves convocatòries 2016 i 2017 del programa Horitzó 2020 per al foment de la recerca, la innovació i la competitivitat empresarial a Europa.

Núria Gil va participar a la sessió “SME Instrument” aportant la visió de l’Avaluador del SME Instrument de Horizon 2020 de la CE.

Podeu visualitzar els continguts i videos de la jornada a:

http://www.jornadaconnecteu.cat